Här vill vi bo!
Modernt, bekvämt och stadsnära.

Efterfrågan på trevliga och funktionella bostäder ökar i Sveriges storstadsområden. Bostaden Projektutveckling, BoPro, är projektutvecklare av bostäder och bostadsområden med ambitionen att erbjuda bra bostäder av hög kvalitet och med bra läge.

Lång erfarenhet inom bostadsbranschen

Inriktningen är nyproduktion i nya stadsdelar med bostäder i olika ägarformer; hyresrätt, bostadsrätt och ägarlägenheter. Då nya stadsdelar växer fram krävs erfarenhet av stora och komplexa projekt.
Det har vi på Bostaden Projektutveckling. Ägare och styrelse har gedigen erfarenhet och kompetens i allt från exploatering av mark och fastigheter, projektering och planprocesser till färdig produktion.

Vill du veta mer om BoPro?

Eller komma i kontakt med någon som arbetar med projekten?
Maila till info@bopro.se

Våra aktuella projekt:


Vallastaden 2017

Vi arbetar för närvarande med produktion av ca 100 lägenheter i Vallastaden.


Planläggningar

Just nu planläggs det för fullt i Linköping.

Copyright © BoPro, Alla rättigheter är reserverade. | 013-15 25 90 | info@bopro.se